Fejl i opkrævning

I opkrævninger for 2018 og 2019 er der anvendt forkerte takster.
Derfor sendes en ny årsafregning for 2018 og aconto for 2019 med korrekte takster.

Andelsvandværket Helle Vest beklager fejlen.