Aconto-regninger i 2019

I opkrævninger for 2018 og 2019 er der anvendt forkerte takster. Derfor sendes en ny årsafregning for 2018 og aconto for 2019 med korrekte takster.

Helle Vest er underlagt det der hedder Vandsektorloven. Denne lovgivningen gør det muligt for Helle Vest at opkræve et engangsbeløb kun i 2019 på i alt 1.125 kr. inkl. moms pr. boligenhed.

Formålet med dette investeringsbidrag er, at opspare penge til etablering af et planlagt nyt vandværk.

Beløbet opkræves jf. godkendt takstblad for 2019 som kan findes her.
Opkrævningen foretages for at optimere den overordnede økonomi for projektet og dets indvirkning på forbrugerne. De opsparede penge fra investeringsbidraget skal således ikke lånefinansieres.