GENERALFORSAMLING AFLYST

Andelsvandværket Helle Vest: På grund af krisen vedr. Corona/covid-19 er generalforsamlingen den 24. marts aflyst.

Der vil på et senere tidspunkt blive udsendt ny dato for afholdelse af generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen