Forbrugerne stemte JA til udtrædelse af vandsektorloven!

Efter afstemning på ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen med tilfredshed konstatere, at vi nu kan iværksætte næste skridt for at udtræde af vandsektorloven. Begge afstemninger gav med mere end 2/3 af stemmerne resultatet JA.

Mange tak for fremmødet (online) og støtten på begge generalforsamlinger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen