Kommunikation om driftsforstyrrelser

Når hændelser opstår som påvirker vandforsyningen i Helle Vests forsyningsområde bliver der kommunikeret på forskellige måder alt efter konsekvens og omfang af hændelsen.

Forurening

Enhver hændelse der drejer sig om en forurening af drikkevand betragtes som en beredskabshændelse. Her inddrages kommunen og myndigheder. I sådan en situation er det kommunens ansvar at tage beslutninger om kommunikation til forbrugere. Helle Vest bliver bedt om at bruge de sædvanlige kommunikationskanaler, men det er altså ikke Helle Vest der står for indhold og frekvens.

Facebook

Opslag på Facebook-sider og grupper er direkte links til driftsstatus-siden for den aktuelle hændelse på Helle Vests hjemmeside. Opslag bliver typisk gen-delt af Facebook-brugere og Helle Vest følger ikke kommentarsporene på alle disse opslag. Det betyder, at Helle Vest ikke får besked hvis der skrives kommentarer om hvor der mangler vandtryk, eller om misfarvet vand. Denne kommunikation skal gå direkte på e-mail til kontakt@hellevest.dk.

Helle Vest kommenterer undtagelsesvist på Facebook opslag med henvisning til driftstatus eller anden information på Helle Vests hjemmeside.

Hvad orienteres der om?

Som udgangspunkt bliver der på hellevest.dk under driftsstatus orienteret om følgende, når en hændelse finder sted:

  1. Karaktér og konsekvens
  2. Omfang / geografi
  3. Eventuelle forholdsregler man som forbruger bør tage
  4. Forventet tidsramme for normalisering

Hvor orienteres?

Kommunikationsplan

A: Lettere misfarvet vand eller reduceret vandtryk
Begrænset område (fx 1-2 gader)
Begrænset og lokal information
Driftsstatus på hellevest.dkJa
Link på Helle Vests Facebook-side til driftsstatus på hellevest.dkJa
Deling af Helle Vests Facebook-opslag til byers Facebook-grupperLokalt/udvalgte
SMS til tilmeldte forbrugereNej
Telefonopkald til sårbare forbrugereNej
Status-opdatering undervejs i forløbetKun på hellevest.dk
B: Lettere misfarvet vand eller reduceret vandtryk
Større område (fx en hel by)
Moderat og bred information
Driftsstatus på hellevest.dkJa
Link på Helle Vests Facebook-side til driftsstatus på hellevest.dkJa
Deling af Helle Vests Facebook-opslag til byers Facebook-grupperAlle relevante
SMS til tilmeldte forbrugereNej
Telefonopkald til sårbare forbrugereNej
Status-opdatering undervejs i forløbetKun på hellevest.dk
C: Meget misfarvet vand eller ingen vandtryk
Begrænset område (fx 1-2 gader)
Komplet og lokal information
Driftsstatus på hellevest.dkJa
Link på Helle Vests Facebook-side til driftsstatus på hellevest.dkJa
Deling af Helle Vests Facebook-opslag til byers Facebook-grupperAlle relevante
SMS til tilmeldte forbrugereLokalt/udvalgte
Telefonopkald til sårbare forbrugereUdvalgte
Status-opdatering undervejs i forløbetKun på hellevest.dk
D: Meget misfarvet vand eller ingen vandtryk
Større område (fx en hel by)
Komplet og bred information
Driftsstatus på hellevest.dkJa
Link på Helle Vests Facebook-side til driftsstatus på hellevest.dkJa
Deling af Helle Vests Facebook-opslag til byers Facebook-grupperAlle relevante
SMS til tilmeldte forbrugereAlle
Telefonopkald til sårbare forbrugereLokalt/udvalgte
Status-opdatering undervejs i forløbetKun på hellevest.dk
E: Meget misfarvet vand eller ingen vandtryk
Hele Helle Vest Vandværks forsyningsområde
Massiv og bred information
Driftsstatus på hellevest.dkJa
Link på Helle Vests Facebook-side til driftsstatus på hellevest.dkJa
Deling af Helle Vests Facebook-opslag til byers Facebook-grupperAlle
SMS til tilmeldte forbrugereAlle
Telefonopkald til sårbare forbrugereAlle
Status-opdatering undervejs i forløbetPå hellevest.dk og
Helle Vests
Facebook-side