Vandværket

Helle Vest 1975-2023

Forbrugere i 2023
m3
Kapacitet i dag
op til M3
Tidl. observeret “tørkeforbrug”
M3
Kapacitet efter september 2023

Helle Vest Vandværk er stiftet den 8. januar 1973 ved sammenlægning af Årre Vandværk, Næsbjerg Vandværk og Rousthøje Vandværk.

I 1975 opførtes den nuværende vandværksbygning i Helle Plantage på lejet grund efter overenskomst med Helle Plantage A/S.

Helle Vest Vandværk forsyner områderne Årre, Næsbjerg, Rousthøje, Hjortkjær, Roust og Fåborg.

Vandværket