Generalforsamling 2019

Onsdag den 20. marts kl. 19.30 på Årre Kro

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er: Mads Skydt, Knud Østergaard Jepsen, Morten Bakkensen, Jens Bruun
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen