Vedr. udsatte generalforsamlinger

Helle Vest har planlagt med afholdelse af ordinær samt ekstraordinær generalforsamling i februar måned.

Den ekstraordinære generalforsamling er en del af aktiviteten om Helle Vests udtrædelse af vandsektorloven.

På grund af nuværende status på Covid-19, kan generalforsamlingerne ikke afholdes som planlagt.

Bestyrelsen vender tilbage når en ny plan foreligger.