Bestyrelsen

Lars Chr. Engelbrecht (formand)
Torben Thomsen (næstformand)
Mads Skydt (sekretær)
Jens Bruun
Morten Bakkensen
Gert Lindberg
Henning Nielsen