Bestyrelsen

Jens Christensen
Formand

Knud Østergaard Jepsen
Næstformand

Gert Lindberg
Kasserer

Mads Rahbæk Skydt
Sekretær

Jens Bruun
Bestyrelsesmedlem

Lars Chr. Engelbrecht
Bestyrelsesmedlem

Leif Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Morten Bakkensen
Bestyrelsesmedlem

Peder Christensen
Bestyrelsesmedlem