Bestyrelsen

Klik for at zoome

På billedet ses fra venstre: Jens Bruun, Morten Bakkensen, Knud Jepsen (tidligere næstformand), Gert Lindberg, Jens Christensen (formand), Andreas Lauridsen (driftsansvarlig), Mads Skydt (sekretær), Lars Chr. Engelbrecht, Peder Christensen og Torben Thomsen (næstformand).