Varslings-SMS

Få en sms med driftsmeddelelser og varsling om planlagt lukning for vandet, så du kan forberede dig på lukningen.

Send en mail til bogholderi@hellevest.dk med dit mobil nr. + navn og adresse.

Hvis du ønsker at afmelde dit telefonnummer fra SMS, skal du blot oplyse dette til bogholderi@hellevest.dk