Eftergivelse af afgifter ved vandspild

Folketinget har ved lov nr. 338 af 16. maj 2001 vedtaget, at der gives mulighed for eftergivelse af afgifter ved vandspild, forårsaget af brud på skjulte installationer.

Der er dog regler der skal overholdes, før det er muligt. Det er f.eks. Vandforsyningen, der på forbrugerens vegne skal indsende asøgningen om eftergivelse. AHV kræver derfor at forbrugeren fremsender en begrundet og skriftlig ansøgning, med kopi af regning på reparation fra autoriseret VVS-installatør, før en sådan sag kan behandles.

Der gælder yderligere regler, bl.a. skal forbrugeren selv betale for de første 300 m³ over normalt forbrug, og desuden skal AHV samtidigt afstå fra at tage betaling for den spildte mængde. Den sidstnævnte betingelse betyder, at det er de øvrige forbrugere der kommer til at betale for vandspildet. Bestyrelsen vil derfor vurdere hvert enkelt tilfælde meget nøje, før vandværket giver afkald på betaling for vandforbruget. Så endnu en gang: Hold øje med din installationb ved jævnligt at kontrollere dit vandforbrug, f.eks. hver uge. brug skemaet bagest i den udleverede folder til at notere dine aflæsninger.

Skema og vejledning til ansøgning om eftergivelse af afgifter ved vandspild udleveres ved henvendelse til Vandforsyningen.