Ny formand i Helle Vest Vandværk

Jens Christensen, som har været formand i Helle Vest Vandværk i de sidste mange år, valgte i år at trække sig fra både formandsposten og bestyrelsen i det hele taget. Efter mange års virke i Helle Vest er det på tide at overlade tøjlerne til nye kræfter, siger Jens Christensen.

Jens overlader et Helle Vest i fin form til den nye formand, Lars Chr. Engelbrecht. Der står et nyt flot vandværk til 17 mio. kroner som skal være med til at sikre rent vand til forbrugerne i mange år frem. Vandkvaliteten kunne ikke være bedre – der er ingen røde tal og hverken PFAS eller pesticider.

Lars Chr. Engelbrecht får nogle andre fokusområder end Jens Christensen har haft i de sidste år. Fokus skifter til det mere forbrugernære med udskiftning af vandmålere til ny teknologi som bliver fjernaflæst og med mulighed for på timebasis at følge med i sit eget forbrug via en app på sin mobiltelefon.

Helle Vest har 80 km. ledningsnet som i sagens natur har varierende alder. Derfor bliver det andet fokusområde også at påbegynde en målrettet præventiv renoveringen af ledningsnettet – dér hvor det giver mening.

Generalforsamlingen den 3. marts 2024 trak langt flere interesserede end vanligt da der dukkede omkring 15 forbrugere op. Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen besluttet, at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 7. Efter afstemningen stod det klart at bestyrelsen yderligere blev ændret ved Peder Christensens afgang. Henning Nielsen, Årre, blev valgt ind og Ulla Holm, Årre, er nu suppleant for Helle Vests bestyrelse.

Bestyrelsen takker Jens Christensen og Peder Christensen for deres mangeårige bidrag til at sikre Helle Vest Vandværks forbrugere rent vand.