Nyt vandværk i 2023

Den 24. april besøgte bestyrelsen og vandværkets driftsansvarlige byggepladsen der i år bliver til det nye moderne Helle Vest Vandværk.

Det var oplagt at få taget et gruppebillede inde i én af de to nye rentvandstanke.

Følg med på vores hjemmeside og på vores Facebook-side hvor vi uploader flere billeder og informationer løbende.

På billedet ses fra venstre: Jens Bruun, Morten Bakkensen, Knud Jepsen (tidligere næstformand), Gert Lindberg, Jens Christensen (formand), Andreas Lauridsen (driftsansvarlig), Mads Skydt (sekretær), Lars Chr. Engelbrecht, Peder Christensen og Torben Thomsen (næstformand).

Mange hilsner fra Helle Vest Vandværk